Cjenik / Članstvo

Cjenik:

100,00   Redovna članarina / Matični član Obiteljskog članstva
50,00    Tromjesečna članarina
10,00    Dnevna naknada

Pravo na popust prilikom upisa imaju:

60,00    Grupni upis (istovremeni upis 10 ili više osoba)
60,00    Umirovljenici
60,00    Nezaposleni
60,00    Studenti
60,00    Osobe s posebnim potrebama
50,00    Ostali članovi uže obitelji pri upisivanju u Obiteljsko članstvo

15,00    Izrada iskaznice / ponovna izrada iskaznice

Podaci za uplatu članarine / upisnine:

Platitelj: Vaše ime i prezime, adresa i mjesto
Primatelj: Gradska knjižnica Marka Marulića, Slobode 2, 21000 Split
Šifra namjene: 88
Iznos: 100,00 kn
Model: HR02
IBAN: HR4324840081101925686
Poziv na broj: 1284
Opis plaćanja: upisnina

Napomena:
Pri upisu ili obnovi članstva potrebno je priložiti popunjenu i potpisanu pristupnicu.
Pri upisu malodobne djece pristupnicu potpisuje roditelj ili staratelj.

Klikom na link preuzmite pristupnice za odrasle ili djecu:

http://www.gkmm.hr/dl/GKMM_Split_pristupnica.pdf
http://www.gkmm.hr/dl/GKMM_Split_pristupnica-djeca.pdf

Primjer ispisanog naloga za plaćanje

Preuzmite obrazac za grupni upis (.pdf, 730kb)

Zakasnina (po jedinici građe po danu):

0,75    Knjižna građa i igračke
5,00    Neknjižna građa (CD, DVD), e-čitač
150,00    Maksimalni iznos zakasnine

Korištenje računala:

1,50 kn / do 30 min   Pretraživanje interneta za članove knjižnice
5,00 kn / do 30 min   Pretraživanje interneta za korisnike koji nisu članovi knjižnice

Napomena: Obračunska jedinica je 30 minuta. Pretraživanje interneta jednom dnevno do 30 minuta članovima knjižnice se ne naplaćuje

Fotokopiranje, printanje i skeniranje:

0,50 kn    A4 crno-bijelo
1,00 kn   A3 crno-bijelo
4,00 kn    A4 boja
8,00 kn    A3 boja
1,00 kn    1 sken

Međuknjižnična posudba:

30,00 kn   po jedinici knjžnične građe (ili cijena koju određuje knjižnica – pošiljatelj uvećana za paušal kojim se pokriva trošak poštarine za povrat).
Članak ili poglavlje prema računu pošiljatelja. GKMM Split ne naplaćuje posudbu svoje građe drugim knjižnicama.
Napomena: Međuknjižnična posudba iz  NSK, cjenik pošiljatelja.

Rezervacija knjižnične građe:

5,00 kn    Za obavijest putem telefona
0,00 kn    Za obavijest putem elektroničke pošte

Cijene zakupa multimedijalnih dvorana:

Dvorana 1 (velika dvorana)
500,00 kn    do 1 sat
900,00 kn    do 2 sata
Svaki sljedeći sat naplaćuje se 300,00 kn

Dvorana 2 (mala dvorana)
400,00    do 1 sat
700,00    do 2 sata
Svaki sljedeći sat naplaćuje se 200,00 kn

PDV nije obračunat sukladno čl. 90, st. 2. Zakona o PDV-u

Termini korištenja multimedijalnih dvorana:

Radnim danom: od 08:00 do 20:00 sati
Subotom: od 08:00 do 13:00 sati
Iznimke moguće po dogovoru.
Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju.

Info / kontakt za najam multimedijalnih dvorana:
kulturniprogrami@gkmm.hr
Tel: +38521 685 011
Mob:+38591 4685 011

Tehničke podatke i detaljnije informacije potražite na stranici

Članstvo:

Članstvo se stječe upisom u jednu od 10 knjižnica u mreži GKMM, u skladu s Pravilnikom o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe u GKMM Split i Cjenikom.

Uplatu članarine možete izvršiti:
1) gotovinom
2) nalogom za plaćanje
3) putem online bankarstva uz predočenje potvrde o uplati (sve knjižnice u mreži GKMM)

Prilikom upisa korisnik dobiva člansku iskaznicu koja je osobni dokument i neprenosiva je. Usluge Knjižnice mogu koristiti samo članovi Knjižnice uz predočenje članske iskaznice.

Posudba

Član može posuditi:
– 5 jedinica knjižne građe na rok od 21 dan
– 2 jedinice neknjižne građe (CD, DVD) na rok od 5 dana
– e-čitač  ili 1 igračku na rok od 21 dan

Produženje roka posudbe se može obaviti osobno u knjižnici, telefonom, elektroničkom poštom na adresu knjižnice u kojoj je građa posuđena (pogledajte Kontakt), te online putem mrežnog kataloga.

Rok posudbe se može produžiti najviše 2 puta (63 dana) i to najkasnije zadnji dan roka zaduženja. Posuđenu knjižnu i neknjižnu građu vraćate u onu Knjižnicu u kojoj ste ih i posudili.
Ne može se produžiti rok posudbe lektira, audiovizualne i elektroničke građe, igrački i e-čitača te knjiga na popisu rezervacija.

Pravila ponašanja

U prostorijama knjižnice nije dozvoljeno:

– glasno govoriti
– bučiti
– smetati drugim korisnicima u njihovom radu ili ih uznemiravati na bilo koji način
– ometati uobičajeni rad djelatnika Knjižnice
– unositi ili konzumirati jelo ili piće (osim u za to predviđen prostor)
– pušiti
– dovoditi životinje (osim psa vodiča za slijepe)
– oštećivati knjižničnu građu, inventar, prostorije, uređaje i drugo
– zadržavati se na mjestima namijenjenima službenoj uporabi te se koristiti računalima
namijenjenim djelatnicima Knjižnice
– iznositi nezaduženu knjižničnu građu
– onečišćavati prostor
– biti nedolično odjeven
Od korisnika knjižnice se očekuje da vode brigu o osobnoj higijeni.

U čitaonicama i drugim korisničkim prostorima Knjižnice zvono na mobilnim telefonima mora biti isključeno, a razgovor na mobilnim telefonima je dopušten isključivo izvan prostora čitaonica.
Knjižnica kao ni njezini djelatnici ne odgovaraju za djecu ostavljenu bez nadzora.

Usluge

Nudimo Vam zbirke i programe za obrazovanje, informiranje, razonodu…
– knjižnu građu za djecu i odrasle
– neknjižnu građu: CD, DVD…
– stručnu pomoć knjižničnog osoblja
– raznovrsne programe za sve uzraste, od beba do osoba treće dobi
– programe za osobe s posebnim potrebama:
– čitaonice za studijski rad
– informatičke čitaonice
– informatičke radionice
– čitaonice tiska
– multimedijalne dvorane
– prostore za odmor i druženje

Možete koristiti računala za:
– pretraživanje interneta
– pretraživanje online kataloga
– rad pomoću Microsoft Office paketa
– pregledavanje digitalizirane građe Zavičajne zbirke “Spalatine”

Odgovori