Lokacija: Središnja knjižnica / dvorana 1
ODRASLI

Predavanje u povodu 100. obljetnice esperantskog društva u Splitu

Predavanje

U povodu 100. obljetnice organiziranog djelovanja esparantista u Splitu Društvo za esperanto "Split" organizira 24. 11. 2022. s početkom u 18 sati predavanje o djelovanju i postignućima esperantista u Hrvatskoj.

Središnja tema predavanja je prevođenje djela naših autora na esperanto te posredstvom njega na mnoge druge jezike, čime je ostvaren nemjerljiv doprinos širenju i dostupnosti naše kulture u svijetu. Osobito je značajan i zanimljiv angažman naših glumaca (profesionalaca i amatera) koji su na esperantu širom svijeta odigrali brojne predstave, a mladi su zagrebački esperantisti 1968. pokrenuli Međunarodni festivala kazališta lutska (PIF), koji se bez prekida održava i danas. Osim na području književnosti i kazališta esperantisti iz Hrvatske su dali značajan doprinos i na drugim područjima kulture, umjetnosti, turizma pa i diplomacije.

Predavač je Ivan Špoljarec, član uprave Hrvatskog saveza za esperanto