“Epidemija bolesti štitnjače”, predavanje prof. dr. sc. Ante Punde

Srijeda, 17. svibnja 2017. u 18 sati u dvorani 1 Središnje knjižnice

Bolesti štitnjače spadaju među najčešće bolesti endokrinog sustava. Danas se bolesti štitnjače najčešće otkrivaju u subkliničkom stadiju bolestu. Rano otkrivanje omogućuje pravovremenu terapiju čime se suprimira klasična simptomatologija poremećaja funkcije štitnjače i sprječava razvoj komorbiditeta. Uz ranu terapiju poremećaja funkcije štitnjače, prevencija, odnosno, profilaksa jodom, imala je značajnu ulogu u eliminaciji određenih poremećaja funkcije štitnjače.
Široko dostupnom ranom dijagnostikom endokrinih poremećaja štitnjače omogućena je i rana dijagnostika morfoloških bolesti štitnjače, kao što su incindentalno uočeni čvorovi u štitnjači ( incindentalomi) koji su 20-30% slučajeva karcinomi, što značajno podiže incidenciju karcinoma štitnjače. Ali njihovo rano otkrivanje omogućuje i pravovremeno liječenje i značajno smanjenje mortaliteta od ovog oblika karcinoma, što nije značajka onkoloških-zloćudnih bolesti drugih anatomskih lokalizacija.

Prof. Punda, specijalist nuklearne medicine, profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Pročelnik je Katedre za nuklearnu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Voditelj Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu KBC Split. Prodekan je Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Višegodišnji predavač na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Predsjednik je Stručnog vijeća KBC-a Split.
U svom znanstvenom i stručnom radu posebice je posvećen bolestima štitnjače, njihovim pojavnostima i liječenju. Koautor je u 5 monografija-udžbenika iz područja endokrinologije i nuklearne medicine. Objavio je veliki broj znanstvenih i stručnih radova od kojih su mnogi od njih tiskani u indeksiranim časopisima. Uz brojne znanstvene, stručne i nastavne aktivnosti član je Odbora Ministarstva zdravstva koji se brine o ozračenim osobama i bolestima štitnjače. Predsjednik je Hrvatskog društva za štitnjaču i član je upravnog odbora Hrvatskog društva za nuklearnu medicinu.
Aktivan je u Hrvatskom liječničkom zboru, sportaš-tenisač, vodi sportsku sekciju HLZ-podružnice Split. Dobitnik je brojnih društvenih i stručnih priznanja.