Ljeto u knjižnici Ravne njive, prijavite se na novu radionicu “Mala škola dječjih prava”

Radionica će početi početkom kolovoza, a namjenjena je za djecu od 8 do 12 godina.
Prijave na info-pultu knjižnice Ravne njive ili pozivom na broj telefona 021 685 067
 
Kroz igru, čitanje priča i crtanje učimo vas o važnom dokumentu iz 1989. godine – Konvenciji o pravima djeteta. Razgovaramo o pravima na na obrazovanje, higijenu, igru, zdravstvenu zaštitu, izbor prijatelja i  sl. Gledamo edukativne filmove o tome u kojoj mjeri neka djeca u zemljama Trećeg svijeta ne mogu koristiti i živjeti svoja prava, premda su ona za svu djecu svijeta potpuno ista.
Djeco, dođite i kroz zabavu se upoznajte s vlastitim pravima i naučite kako se izboriti za njih!
 
Voditeljica: Nataša Trebotić, prof. pedagogije i hrvatskog jezika i književnosti