Male tajne roditeljstva: Uloga očeva u odgoju djece. Predavačica je psihologinja Sandra Čanić

Ponedjeljak, 21. svibnja u 18 sati na Odjelu za djecu i mlade Središnje knjižnice

Danas očevi sve više postaju ravnopravni roditeljski partneri majkama prvenstveno zbog društvenih promjena koje su se dogodile. Dok je u prošlosti dobar otac kao jedini hranitelj radio za obitelj te se brinuo da je ponašanje njegove djece odgovarajuće spolnim ulogama, danas se dobar otac brižljivo i nježno brine za svoju djecu provodeći uz njih mnogo vremena te ističući i učeći djecu jednakosti među spolovima.
Veća uključenost očeva u odgoj djece povećava i njihovo zadovoljstvo brakom. Očevi koji smatraju kako njihove supruge procjenjuju pozitivnim njihovo očinstvo, govore o većoj razini svoje uključenosti u aktivnostima s djecom, ali ujedno i pridaju veću vrijednost identitetu svoje očinske uloge.
Ovom napretku u očinstvu pridonose promjene u zakonskim odredbama koje primjerice omogućavaju očevima odlazak na plaćeni roditeljski dopust.

Obaveznu prijavu za prisustvovanje predavanjima pošaljite na e-mail adresu maletajneroditeljstva@gmail.com