Marulić u deset slika :
u povodu četiristoosamdesete obljetnice
smrti Marka Marulića
Frano Baras 
 
 
 
(Flash prezentacija, kliknite za pregled preko cijelog monitora)


 
 
Izvornik:
Split : Ogranak Matice hrvatske , 2005

Elektroničko izdanje:
Split, Gradska knjižnica Marka Marulića, 2011. 
 
        

 
     
     
 
Digitalizirana baština (početna stranica)
 
     
 
 
     
 
Sva prava pridržana ©2002-2011 Gradska knjižnica Marka Marulića, Ulica slobode 2, 21000 Split
Tel: +385 21 685 000, 685 028, 685 031 | Fax: +385 21 685 001 | e-mail: gkmm@gkmm.hr