Međunarodni znanstveni skup Humor i Mediteran, u organizaciji Filozofskog fakulteta u Splitu

Četvrtak, 18. listopada 2018. u 15:00, dvorana 1 Središnje knjižnice

Predavanja na hrvatskom jeziku:

15:00 – 15:30 Joško Božanić (Sveučilište u Splitu)
Sto godina smijeha otoka Visa

15:35 – 15:50 Anita Runjić Stoilova (Sveučilište u Splitu)
Figure kao retoričko sredstvo postizanja humora u komiškim facendama

15:55 – 16:10 Marijana Tomelić (Sveučilište u Splitu)
Fonološki opis govora Broca na otoku Pelješcu

16:15 – 16:30 Katarina Lozić Knezović (Sveučilište u Splitu)
Glagoljaške humoristične bilješke

16:35 – 16:50 Josip Miletić (Sveučilište u Zadru), Tea Tereza Vidović (Sveučilište u Splitu)
Dalmatinski humor u Bettičinu Egzilu

Predavanja na engleskom jeziku:

16:55 – 17:25 Srećko Jurišić (University of Split)
Laughter, Mediterranean and the Power Structures. Heterotopia laughs.

17:30 – 17:45 Sophie Defrance (University of Cambridge)
Albert Dubout: a Mediterranean cartoonist and his relationships with Mediterranean themes and authors

17:50 – 18:05 Paula Jurišić, Antonela Marić (University of Split)
Caricature, decadence and hyperrealism. Visual identity of Sorrentino’s grotesque Mediterranean

18:10 – 18:25 Kim Sang Hun (Hankuk University, Seoul), Boris Škvorc (University of Split)
Ironic layers and the function of humorous and grotesque narrative sequences in novel Zajednička kupka (The Bath to be Shared, 1980) by Croatian novelist Ranko Marinković