Muzički bookmark „Koncert za Valentinovo“

Utorak, 14. veljače 2017. u 18:00 – dvorana 1

Ante Ljubić: tenor
č.s. Lidija Matijević: glazbena pratnja
Zlatka Radica Jepure: umjetničko vodstvo

Program:
1. G. Caccini (1550-1618)
Amarilli
2. G. Bononcini (1670-1750)
Per la gloria d’adorarvi
3. V. Bellini ( 1801-1835)
Vaga luna, che inargenti…
4. J. Brahms (1833-1897)
Erlaube mir, feins Maedchen
5. J. Brahms (1833-1897)
Sonntag
6. J. Gotovac (1895-1982)
O zašto smo se sreli
7. B. Lulić (Luligard) (1890-1961)
Nasmiješi se, Mariu