(Flash prezentacija,
kliknite za pregled
preko cijelog monitora)


 
 
Novi Split : monografija grada
Splita od 1918-1930 godine
Branko Radica
(napisao i izdao Branislav Radica)

Izvornik:
Split, Hrvatska štamparija Gradske štedionice, 1931

Elektroničko izdanje:
Split, Gradska knjižnica Marka Marulića, 2009Bibliografski zapis izvornika

Bibliografski zapis elektroničkog izdanja
 
     
     
     
 
          "Ovu knjigu napisao sam iz ljubavi prema rodnom gradu, sa željom, da posluži — pored raznih fragmentarnih napisa o poratnom Splitu — kao potpun, sintetičan, vjeran i objektivan prikaz njegova razvitka i napretka, na svim područjima, od Ujedinjenja do 1930 godine kad je Split, kao centar Primorske Banovine, započeo drugu etapu svoga života u Jugoslaviji.

          Knjigu sam nazvao "Novi Split", zato što je naš grad od Ujedinjenja potpuno izmjenio svoj izgled i karakter starog, provincijalnog grada Dioklecijanove palače. Novo proširenje na periferijama, koje se najbolje vidi sa divnog novog Marjana, jaki demografski razvitak, nova uloga Splita kao administrativnog centruma, elektrifikacija, novi vodovod, kanalizacija, asfaltiranje i uređenje starih obala i ulica, otvaranje novih puteva, nove kulturne i higijenske ustanove, novo groblje, spomenici, pojačana privreda, željeznički spoj Splita s Evropom, autobusne veze sa bližom i daljom okolicom i t. d. sve to dokazuje i nameće osjećanje, da se je naš grad pretvorio u Novi Split, čiji solidni temelji jasno ocrtavaju konture dalnjeg sigurnog napretka.

          U ovom prikazu možda se je potkrala koja pogriješka ili je izostavljen neki detalj što ga je trebalo istaknuti, ali ako se uvaži, da je bilo vrlo teško i često nemoguće dobiti o svemu precizne podatke (naročito o privredi) i da sam materijal čitave knjige, u glavnom, sam napisao, nadam se, da će otpasti svaki prigovor o nedostatcima za koje skromno mislim da ih ipak nema.

          Gospodina bana dra Ivu Tartaglia, koji mi je dobrostivo napisao predgovor, poštovanu gospodu, koja su mi spremno dala zatražene podatke, uredništvu "Jadranske Straže" i "Jugoslovenskog turizma", koja su mi posudila nekolko klišeja, te uglednu Općinsku Upravu i Kr. Bansku Upravu, koje su mi susretljivošću omogućile tiskanje knjige, molim, da izvole primiti, još jednom,  izraz moje najiskrenije zahvalnosti."

 
  Dr. B. R.  
     
 
Digitalizirana baština (početna stranica)
 
     
 
 
     
 
Sva prava pridržana ©2002-2010 Gradska knjižnica Marka Marulića, Ulica slobode 2, 21000 Split
Tel: +385 21 685 000, 685 028, 685 031 | Fax: +385 21 685 001 | e-mail: gkmm@gkmm.hr