O knjižnici

Sjedište
Središnja knjižnica
Ulica slobode 2, 21000 Split


Ravnatelj
Dražen Šaškor


Upravno vijeće

Ines Grgurinović
Mislav Gulin
Sandra Ivančić
Ivana Salvador

Tajništvo:
021/685 012
Emilija Bačić, dipl. iur. [gkmm@gkmm.hr]

Računovodstvo:
021/685 015
Voditeljica računovodstva
Ana Stubnja, univ. spec. oec., ovl. rač. [racunovodstvo@gkmm.hr]

021/685 016
Anton Matijaca [amatijaca@gkmm.hr]


Info pult

+385(0)21 685 028
+385(0)21 685 031

Odgovori