Članstvo

Članstvo se stječe upisom u jednu od 10 knjižnica u mreži GKMM, u skladu s Pravilima Knjižnice i Cjenikom usluga.

Uplatu članarine možete izvršiti:
1) direktno u Središnjoj knjižnici (moguće plaćanje gotovinom)
2) u nekoj od ostalih knjižnica u mreži GKMM (isključivo općom uplatnicom)
3) putem online bankarstva uz predočenje potvrde o uplati (sve knjižnice u mreži GKMM)

Prilikom upisa korisnik dobiva člansku iskaznicu koja je osobni dokument i neprenosiva je. Usluge Knjižnice mogu koristiti samo članovi Knjižnice uz predočenje članske iskaznice.

Podaci za uplatu članarine / upisnine:

Platitelj: Vaše ime i prezime, adresa i mjesto
Primatelj: Gradska knjižnica Marka Marulića, Slobode 2, 21000 Split
Šifra namjene: 88
Iznos: 100,00 kn
Model: HR02
IBAN: HR4324840081101925686
Poziv na broj: 1284
Opis plaćanja: upisnina

Napomena:
Prilikom upisa obavezno predočiti osobnu iskaznicu (djeca predočavaju osobnu iskaznicu roditelja) i JMBG / OIB

Primjer ispisane uplatnice

Preuzmite obrazac za grupni upis (.pdf, 293kb)

 

Posudba

Član može posuditi:
– 3 jedinice knjižne građe na rok od 21 dan
– 1 jedinicu neknjižne građe (CD, DVD) na rok od 5 dana
– e-čitač na rok od 21 dan

Taj rok može se produžiti najviše 2 puta (63 dana) i to najkasnije zadnji dan roka zaduženja.
Rok se može produžiti pozivom na telefonom knjižnice u kojoj ste posudili knjižnu građu.
Posuđenu knjižnu i neknjižnu građu vraćate u onu Knjižnicu u kojoj ste ih i posudili.
Kontakt telefone i lokacije naših knjižnica potražite ovdje

Lektirnim naslovim, rezerviranim knjigama i neknjižnoj građi (CD, DVD) ne može se produžiti rok zaduženja.

Pravila ponašanja

U prostorijama knjižnice nije dozvoljeno:
– glasno i bučno govoriti
– smetati drugim članovima u njihovom radu
– ometati uobičajeni rad djelatnika knjižnice
– pričati na mobitel
– jesti ili piti
– pušiti
– dovoditi životinje
– nepristojno se ponašati
– oštećivati knjige i drugu knjižničnu građu, inventar, prostorije, uređaje i drugo.

U slučaju nepoštivanja ovih pravila, korisniku može biti oduzeta članska iskaznica ili, u krajnjem slučaju, može biti isključen iz Knjižnice.

Usluge

Nudimo Vam zbirke i programe za obrazovanje, informiranje, razonodu…
– knjižnu građu za djecu i odrasle
– neknjižnu građu: CD, DVD…
– stručnu pomoć knjižničnog osoblja
– raznovrsne programe za sve uzraste, od beba do osoba treće dobi
– programe za osobe s posebnim potrebama:
– čitaonice za studijski rad
– informatičke čitaonice
– informatičke radionice
– čitaonice tiska
– multimedijalne dvorane
– prostore za odmor i druženje

Možete koristiti računala za:
– pretraživanje interneta
– pretraživanje online kataloga
– rad pomoću Microsoft Office paketa
– pregledavanje digitalizirane građe Zavičajne zbirke “Spalatine”

Odgovori