Služba nabave, obrade i zaštite knjižnične građe

Služba nabave, obrade i zaštite
Služba nabave, obrade i zaštite

Služba centralizirane nabave, stručne obrade i zaštite knjižnične građe

Služba obavlja poslove za sve knjižnice – ogranke u mreži. Poslovanje se obavlja u računalnom programu ZAKI. Knjižnična građa pristiže u Knjižnicu kupnjom, otkupom Ministarstva kulture Republike Hrvatske, poklonima autora, nakladnika ili građana, kao obavezan primjerak, zamjenom i razmjenom. Kupnja knjižnične građe obavlja se na temelju ogleda, kataloške ponude noviteta, te prije svega na temelju prijedloga korisnika i definiranih potreba pojedinih ogranaka. U službi se stvara knjižnična baza podataka – on-line katalog postupkom obrade – katalogizacije, klasifikacije i predmetizacije građe što omogućava opću dostupnost podacima kao i pronalaženje informacija o građi putem Interneta. Odjel obavlja i poslove tehničke obrade i zaštite knjižničnog fonda.

Voditeljica službe nabave, obrade i zaštite knjižnične građe:
Maja Tadin, dipl. knjiž.

mtadin@gkmm.hr
Telefon: 021/ 685 052

Odgovori