Parajedriličarstvo u Dalmaciji, predavanje Jerka Odžaka

Petak, 4. svibnja 2018. u 18:30 sati u dvorani 1 Središnje knjižnice

Parajedriličarstvo u Dalmaciji, predavanje Jerka Odžaka, predsjednika Kluba slobodnog letenja Pegaz, hrvatskog delegata pri FAI, međunarodnoj parajedriličarskoj organizaciji.
Gotovo sa sigurnošću možemo tvrditi da ne postoji osoba kojoj ideja slobodnog leta nije privlačna. Parajedriličarstvo (padobransko jedrenje ili paraglajding) jedna je od najmlađih zrakoplovnih grana, koja je zbog svoje jednostavnosti i dostupnosti postala jedan od najmasovnijih zrakoplovnih sportova.