Godišnji financijski izvještaji (GFI)

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2019.

 

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2018.

Izvještaj o prihodima i rashodima (P-RAS)

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (RAS-funkcijski)

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (P-VRIO)

Bilanca (BIL)

Izvještaj o obvezama (Obveze)

Referentna stranica i potvrda

Bilješke

 

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2017.

Izvještaj o prihodima i rashodima (P-RAS)

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (RAS-funkcijski)

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (P-VRIO)

Bilanca (BIL)

Izvještaj o obvezama (Obveze)

Referentna stranica i potvrda

Bilješke

 

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2016.

Izvještaj o prihodima i rashodima (P-RAS)

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (RAS-funkcijski)

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (P-VRIO)

Bilanca (BIL)

Izvještaj o obvezama (Obveze)

Referentna stranica i potvrda

Bilješke

 

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2015.

Izvještaj o prihodima i rashodima (PR-RAS)

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (RAS-funkcijski)

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (P-VRIO)

Bilanca (BIL)

Izvještaj o obvezama (Obveze)

Referentna stranica

 

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2014.

Izvještaj o prihodima i rashodima (PR-RAS)

Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima

Bilanca (BIL)

Bilješke uz bilancu

Izvještaj o obvezama (Obveze)

Referentna stranica