Javna nabava

Nabava pokretne knjižnice (bibliobus) u sklopu projekta Za dobre vibre - čitaj libre UP.02.1.1.15.0046

Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva: 

Odluka

Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Grozdana Ribičić

Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Jelena Grgić

Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Anton Matijaca

Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Nikolina Mrdalj

 

 

OBAVIJEST O OBAVEZI IZDAVANJA E-RAČUNA PREMA GRADSKOJ KNJIŽNICI MARKA MARULIĆA SPLIT

Obavještavamo da Gradska knjižnica Marka Marulić, kao javni naručitelj za sve svoje robe, usluge i radove koji se nabavljaju u postupcima javne nabave od 1. srpnja 2019. godine ima obavezu zaprimanja računa isključivo u elektroničkom obliku. Od navedenog datuma više nećemo bit u mogućnosti zaprimati i obrađivati papirnate račune pristigle poštom ili e-mailom.

Obavijest o obavezi izdavanja e-računa prema Gradskoj knjižnici Marka Marulića Split (.pdf)

 

SUKOB INTERESA TEMELJEM ZAKONA O JAVNOJ NABAVI („NARODNE NOVINE“, BROJ 120/16) OD 16.7.2019. GODINE

Temeljem članka  76 . stavak 2. točka 1. i članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj  120/16), Gradska knjižnica Marka Marulića Split kao javni naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je u sukobu interesa.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa - čelnik

 

Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA u postupku jednostavne nabave usluga izrade vizualnog identiteta i promotivnih materijala projekta „Za dobre vibre-čitaj libre“ UP.02.1.1.15.0046 Datum objave: 22.11.2021.

Evidencijski broj nabave: 49/21

Oznaka i naziv iz Jedinstvenog rječnika javne nabave: CPV - 22462000-6 
Naziv: Promidžbeni materijali

Vrsta postupka nabave: Naručitelj na temelju Članka 15. ZJN 2016 i Članka 8. i 9. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u GKMM Split od 27. studenog 2018., provodi postupak nabave slanjem Poziva na dostavu ponude najmanje trima gospodarska subjekta po vlastitom odabiru, uz istodobnu objavu poziva na dostavu ponuda na mrežnim stranicama: https://www.gkmm.hr/podkategorija/javna-nabava-gkmm 

Procijenjena vrijednost nabave: 53.000,00 kuna bez PDV-a.
Vrsta ugovora o nabavi: Na temelju provedenog postupka jednostavne nabave sklapa se ugovor o nabavi usluga. Ugovor o uslugama dodjeljuje se prema uvjetima utvrđenim ovim Pozivom na dostavu ponude. Ugovor o uslugama zaključuje se u roku do 10 (deset) dana od dana izvršnosti odluke o odabiru.

 

Prilozi sadržaju:

 

 

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE:
Pravilnik_o_provedbi_postupka_jednostavne_nabave (.pdf)

 

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2021. GODINU:
Plan javne nabave za 2021. godinu (.pdf)

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA:

Poziv za dostavu ponuda (.pdf)

Ispravak troškovnika u postupku jednostavne nabave E-JN 01/2021

Objavljen je ispravljeni troškovnik vezan uz poziv za dostavu ponuda za izvođenje građevinskih zanatskih radova na uređenju Pjesničko-glazbenog zavičajnog odjela, E-JN 01/2021. Troškovnik je vizualno uređen i ujednačen, a tekstualne promjene naznačene su žutom bojom. Molimo sve ponuditelje da koriste ispravljeni troškovnik koji se može preuzeti OVDJE.

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa (.pdf)

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda s prijedlogom odabira ponude (.pdf)

Odluka o odabiru ponude u postupku nabave radova na uređenju Pjesničko-glazbenog zavičajnog odjela (.pdf)

 

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2020. GODINU:
Plan javne nabave za 2020. godinu (.pdf)

 

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2019. GODINU:
Plan javne nabave za 2019. godinu (.pdf)

 

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2018. GODINU:
Plan javne nabave za 2018. godinu (.pdf) 

 

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2017. GODINU:
Plan javne nabave za 2017. godinu (.pdf)

 

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2016. GODINU:
Plan javne nabave za 2016. godinu (.pdf)

 

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2015. GODINU:
Plan nabave za 2015. godinu (.pdf)

REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA:
Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2015.

OBAVIJEST O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA:
Obavijest o nepostojanju sukoba interesa (.pdf)

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE:
Dokumentacija za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti opskrbe električnom energijom za jednogodišnje razdoblje (2014.) – Otvoreni postupak

 

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2014. GODINU:
Plan javne nabave za 2014. (.pdf)

REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA:
Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2014.

 

OBAVIJEST O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA:
Obavijest o nepostojanju sukoba interesa (.pdf)

 

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2013. GODINU:
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 2010. – 2013.

PLAN JAVNE NABAVE:
Plan javne nabave za 2013. godinu (.pdf)

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE:
Dokumentacija za nadmetanje opskrbe električnom energijom za 12 mjeseci 2013. (.pdf)

Prilozi dokumentacije za nadmetanje (.pdf)

REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA:
Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2013. (.pdf)

OBAVIJEST O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA:
Obavijest o nepostojanju sukoba interesa (.pdf)

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 2010. – 2013.

PLAN JAVNE NABAVE:
Plan javne nabave za 2012. godinu (.pdf)

Izmjena plana nabave za 2012. godinu (odluka) (.pdf)

Izmjena plana nabave za 2012. godinu (.xls)

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE:
Dokumentacija za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti opskrbe električnom energijom za jednogodišnje razdoblje (2012.) – Otvoreni postupak (.pdf)

Troškovnik električne energije za 2012. (.pdf)

REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA:
Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2012. (.pdf)

SUKOB INTERESA – IZJAVA:
Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa u smislu čl. 13 Zakona o javnoj nabavi (.pdf)

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja  2010. – 2013.