Obavijesti

Nabava pokretne knjižnice (bibliobus) u sklopu projekta Za dobre vibre - čitaj libre UP.02.1.1.15.0046

Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva: 

Odluka

Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Grozdana Ribičić

Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Jelena Grgić

Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Anton Matijaca

Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Nikolina Mrdalj

 

 

SUKOB INTERESA TEMELJEM ZAKONA O JAVNOJ NABAVI („NARODNE NOVINE“, BROJ 120/16) OD 16.7.2019. GODINE

Temeljem članka  76 . stavak 2. točka 1. i članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj  120/16), Gradska knjižnica Marka Marulića Split kao javni naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je u sukobu interesa.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa - čelnik

 

Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA u postupku jednostavne nabave usluga izrade vizualnog identiteta i promotivnih materijala projekta „Za dobre vibre-čitaj libre“ UP.02.1.1.15.0046 Datum objave: 22.11.2021.

Evidencijski broj nabave: 49/21

Oznaka i naziv iz Jedinstvenog rječnika javne nabave: CPV - 22462000-6 
Naziv: Promidžbeni materijali

Vrsta postupka nabave: Naručitelj na temelju Članka 15. ZJN 2016 i Članka 8. i 9. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u GKMM Split od 27. studenog 2018., provodi postupak nabave slanjem Poziva na dostavu ponude najmanje trima gospodarska subjekta po vlastitom odabiru, uz istodobnu objavu poziva na dostavu ponuda na mrežnim stranicama: https://www.gkmm.hr/podkategorija/javna-nabava-gkmm 

Procijenjena vrijednost nabave: 53.000,00 kuna bez PDV-a.
Vrsta ugovora o nabavi: Na temelju provedenog postupka jednostavne nabave sklapa se ugovor o nabavi usluga. Ugovor o uslugama dodjeljuje se prema uvjetima utvrđenim ovim Pozivom na dostavu ponude. Ugovor o uslugama zaključuje se u roku do 10 (deset) dana od dana izvršnosti odluke o odabiru.

 

Prilozi sadržaju: