Središnja knjižnica

Ulica slobode 2

Info-pult: +385 21 685 000   +385 21 685 028    sredisnjica-pult@gkmm.hr

Ravnateljica
Grozdana Ribičić, viša knjižničarka
 
Tajništvo
Jelena Grgić, mag.iur.
 
Računovodstvo
Voditeljica računovodstva:
Ana Stubnja, univ. spec. oec., ovl. rač.
 
Odjel za odrasle
Voditeljica Odjela za odrasle
Maruška Nardelli, mag. bibl.
 
Odjel za djecu i mlade 
+385 21 685 020
Voditeljica Odjela za djecu i mlade:
Helena Bužančić, mag. bibl.
 
Programi kulturnih aktivnosti
+385 21 685 011
Voditeljica kulturnih programa:
Vesna Jukić Oštrek, dipl. knjiž.
 
Odjel multimedije
+385 21 685 024
 
Odjel periodike

 

Zavičajna zbirka “Spalatina”
Voditeljica Zavičajne zbirke “Spalatina”
Nada Draganja, dipl. knjiž.
 
Županijska matična služba:
Voditelj županijske matične službe:
Tomislav Staničić, viši knjižničar
Maja Stazić, mag. bibl.
 
Služba nabave, obrade i zaštite knjižnične građe
Voditeljica službe nabave, obrade i zaštite knjižnične građe:
Maja Tadin, dipl. knjiž.