Predavanje prof. dr. sc. Mladena Bobana „Vino kao sastavnica mediteranske prehrane: medicinski pogled“

18. siječnja 2017. u 18:00 – dvorana 1

Prof. dr. sc. Mladen Boban sa Zavod za temeljnu i kliničku farmakologiju, Medicinskog fakulteta u Splitu održat će predavanje „Vino kao sastavnica mediteranske prehrane: medicinski pogled“ u suradnji s AMZH – podružnica Split.

Obrasci pijenja vina s obzirom na učestalost, ukupnu količinu te pije li se uz ili izvan jela, važni su čimbenici koji utječu na biološke učinke vina. Pijenje vina uz jelo smatra se zdravom životnom navikom koja je sastavni dio mediteranske kulture i tradicije. U predavanju će se na popularan način obrazložiti rezultati epidemioloških i intervencijskih studija koje pokazuju da su korisni učinci vina izraženiji ako se konzumira kao integralni dio obroka. Fenomeni o kojima će se govoriti uključuju:

  • lokalni učinak fenolnih spojeva iz vina u gastrointestinalnom traktu gdje priječe nastanak i apsorpciju toksičnih produkata lipidne oksidacije čime umanjuju oksidativni stres i upalne odgovore nakon jela
  • prebiotske učinke na mikrobnu crijevnu floru koja je povezana s korisnim učincima na zdravlje domaćina
  • specifični metabolički odgovor u našem tijelu nakon konzumacije vina koji rezultira povećanjem antioksidacijskog kapaciteta plazme
  • učinak na brzinu i ukupnu apsorpciju alkohola
  • snažno antibakterijsko djelovanje vina i mogućnost povećanja mikrobiološke sigurnosti hrane i  prevencije gastrointestinalnih  infekcija

Predavanje će završiti s nekoliko praktičnih savjeta u cilju promicanja zdravih životnih navika i smanjenja rizika od štetnih posljedica konzumacije alkohola.