Cjenik

Cjenik:

 

100,00 kn   Redovna članarina / Matični član Obiteljskog članstva
50,00 kn     Tromjesečna članarina
10,00 kn     Dnevna naknada

Pravo na popust prilikom upisa imaju:

60,00 kn    Grupno učlanjenje (istovremeno učlanjenje 10 ili više osoba)    Preuzmite obrazac za grupni upis (.pdf, 730kb)

60,00 kn    Djeca i mladi od 9 do 18 godina

60,00 kn    Umirovljenici (uz predočenje dokaza o statusu)
60,00 kn    Nezaposleni (uz predočenje evidencijskog lista Zavoda za zapošljavanje)
60,00 kn    Studenti (redovni, uz predočenje dokaza o statusu)
60,00 kn    Osobe s posebnim potrebama
50,00 kn    Ostali članovi uže obitelji pri upisivanju u Obiteljsko članstvo
00,00 kn    Djeca od 0 do 8 godina

00,00 kn     Moj zlatni Split 

 

 

Članska iskaznica:
 

15,00 kn    Izrada iskaznice / ponovna izrada iskaznice

00,00 kn    Moj zlatni Split 

 

Pristupnica:
 

Prilikom učlanjenja ili obnove članstva u GKMM Split potrebno je ispuniti pristupnicu. Preuzmite pristupnicu klikom na linkove ispod:

hrvatska verzija (.pdf)   (.docx)
engleska verzija (.pdf)   (.docx)

(Osobne podatke Gradska knjižnica Marka Marulića Split prikuplja i obrađuje u svrhu pružanja usluga sukladno važećem Zakonu o knjižnicama te nacionalnim i međunarodnim preporukama koje osiguravaju pravo na pristup informacijama te radi ostvarivanja prava i obveza sukladno Pravilniku o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe u GKMM Split. Svojim potpisom ispitanik pristaje na korištenje biometrijskih podataka (fotografija lica) na članskoj iskaznici GKMM Split. Osobni podaci štite se u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka te Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka u Gradskoj knjižnici Marka Marulića Split, koji je dostupan klikom na link ili na info-pultovima svih knjižnica u mreži GKMM Split.

 

Zakasnina (po jedinici građe po danu):
 

0,75 kn/max. 150,00 kn*   Knjižna građa i igračke
5,00 kn/max. 150,00 kn*    Neknjižna građa (CD, DVD, e-čitač)

 

Buvljak:
 

10,00 kn     Knjige
5,00 kn       Časopisi
5,00 kn       CD/DVD

 

Međuknjižnična posudba:
 

Iz NSK  . . . . . . . . . . .  po cjeniku NSK
Iz ostalih knjižnica  . . . 30,00 kn (ili cijena koju određuje knjižnica – pošiljatelj uvećana za paušal kojim se pokriva trošak poštarine za povrat)
Članak ili poglavlje prema računu pošiljatelja.

GKMM Split ne naplaćuje posudbu svoje građe drugim knjižnicama.

 

Naknada za oštećenje ili gubitak knjižnične građe:
 

Šteta učinjena na knjižničnoj građi ili gubitak iste može se nadoknaditi:  istim naslovom knjižnične građe ili novčanim iznosom, drugom jednakovrijednom knjižničnom građom koja se odredi dogovorno s voditeljem/koordinatorom. Iznos naknade knjižnične građe određuje se prema nabavnoj cijeni nove građe u trenutku vraćanja odnosno naknade. Visinu naknade oštećene rijetke i vrijedne knjižnične građe ili građe koje u trenutku vraćanja odnosno naknade nema na tržištu, utvrđuje povjerenstvo koje imenuje ravnatelj Knjižnice.

 

Korištenje računala:

 

1,50 kn / do 30 min   Pretraživanje interneta za članove knjižnice
5,00 kn / do 30 min   Pretraživanje interneta za korisnike koji nisu članovi knjižnice
Napomena: Obračunska jedinica je 30 minuta. Pretraživanje interneta jednom dnevno do 30 minuta članovima knjižnice se ne naplaćuje

 

Fotokopiranje, printanje, skeniranje:
 

0,50 kn     A4 crno-bijelo
1,00 kn    A3 crno-bijelo
4,00 kn    A4 boja
8,00 kn    A3 boja
1,00 kn    1 sken

 

Rezervacija knjižnične građe:
 

3,00 kn    Za obavijest putem telefona
3,00 kn    Za obavijest putem elektroničke pošte

 

Napomene:
 

* Zakasnina se naplaćuje u maksimalnom iznosu od 150,00 kn
 

Podaci za uplatu članarine / upisnine:

 

Platitelj: Vaše ime i prezime, adresa i mjesto
Primatelj: Gradska knjižnica Marka Marulića, Slobode 2, 21000 Split
Šifra namjene: 00
Iznos: 000,00 kn (upisati iznos)
Model: HR02
IBAN: HR4324840081101925686
Poziv na broj: 1284
Opis plaćanja: upisnina