Sudjelovanje na seminaru „Making Adult Education more visible in Erasmus+ programme“

Od 31. svibnja do 2. lipnja 2017. godine u Zagrebu održan je međunarodni seminar na temu programa Erasmus+ u području obrazovanja odraslih pod nazivom „Making Adult Education more visible in Erasmus+ programme“. Na seminaru je uz 40 sudionika iz raznih zemalja Europske unije sudjelovala i Maruška Nardelli, knjižničarka u GKMM.

Svrha je ovog međunarodnog seminara omogućiti povezivanje organizacija za obrazovanje odraslih, sklapanje partnerstva sa sličnim ustanovama i razvijanje ideja koje se mogu kasnije prijaviti za projekte mobilnosti osoblja unutar Ključne aktivnosti 1 i 2. Predstavljene su mogućnosti financiranja projekata ustanova unutar programa Erasmus+, smjernice za pisanje kvalitetnih projektnih prijava te uspješni primjeri i iskustva korisnika.