Izložba keramike i skulptura
Tončice i Marinka Jelače
u Gradskoj knjižnici Marka Marulića