Večer poezije i glazbe

11. 1. 2017. (srijeda) u 19.30 – 20.30

za mlade i sve koji se tako osjećaju

Polaznici Škole gitare na bazi sluha Udruge „Glazbene niti ljubavi“ pripremili su, u sklopu projekta *Knjige i gitare*, jednosatni recital i koncert. Po njihovom izboru recitirat će svoje omiljene pjesnike i njihovu
poeziju, pjevati je i svirati. Svi su dobrodošli!