Knjižnice Splitsko-dalmatinske županije

Na području Splitsko – dalmatinske županije djeluje ukupno 27 narodnih knjižnica, 91 knjižnica u osnovnim školama, 46 knjižnica u srednjim školama, 11 visokoškolskih, 57 specijalnih, 1 sveučilišna knjižnica, ukupno 233 knjižnice.

Od navedenih 27 narodnih knjižnica, 16 knjižnica nalazi se u gradovima – svaki grad ima svoju knjižnicu, dok ih je 11 u općinskim središtima. Narodne knjižnice Splitsko-dalmatinske županije imaju ukupno 16 knjižničnih ogranaka i stanica, ukupno 43 knjižnične jedinice. Ukupno je mrežom narodnih knjižnica obuhvaćeno 387.766 stanovnika ili 85,18% od ukupnog broja stanovnika županije. Ukupno 28 općina u županiji s ukupno 67.476 stanovnika ili 14,82% od ukupnog broja stanovnika županije nemaju nikakav oblik javnog knjižničarstva.

Narodne knjižnice Splitsko-dalmatinske županije, na dan 31.12.2014. g., raspolagale su s ukupno 10.436 m2 prostora. U njihovim fondovima nalazilo se 877.613 svezaka knjiga, što iznosi 1,93 knjige po stanovniku. Ukupan broj svezaka periodike iznosio je 11.310, jedinica audiovizualne građe 21.072, te igračaka 597. U narodnim knjižnicama Splitsko-dalmatinske županije s posljednjim danom 2014. g. bilo je 40.618 upisanih korisnika ili 8,93% stanovnika županije.


Adresar knjižnica osnovnih škola

Adresar knjižnica srednjih škola

Adresar narodnih knjižnica

Stanje u srednjoškolskim knjižnicama u
Splitsko-dalmatinskoj županiji na kraju šk. god. 2008./2009.


Stanje u školskim knjižnicama osnovnih škola u
Splitsko-dalmatinskoj županiji 2009. godine

Odgovori