pretraži samo gkmm.hr
    
     
 
 
   
 
ŽUPANIJSKA MATIČNA SLUŽBA


Gradska knjižnica Marka Marulića

Gradska knjižnica Marka Marulića matična je od 1976. godine kada je Odlukom Savjeta za biblioteke RH postala regionalna matična knjižnica za narodne i školske knjižnice za područje cijele Dalmacije, a od 1986. g. Knjižnica obavlja i općinsku matičnost. Godine 1995. Knjižnica je imenovana županijskom matičnom knjižnicom za narodne i školske knjižnice u Splitsko – dalmatinskoj županiji. Matična djelatnost regulirana je Zakonom o knjižnicama i Pravilnikom o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj. Osnovna je zadaća matične djelatnosti obavljanje stručnog nadzora te organiziranje i razvoj mreže knjižnica u Republici Hrvatskoj, unapređivanje stručnog rada u knjižnicama na načelima suvremene knjižnične teorije i prakse. Županijska matična narodna knjižnica obavlja matičnu djelatnost za sve narodne i školske knjižnice u županiji s osnovnim zadatkom praćenja, unapređivanja i sustavnog razvijanja knjižnične djelatnosti i knjižnica na području svoje nadležnosti.


Kontakt županijske matične službe:
021 / 685 017
[gkmm@gkmm.hr]Knjižnice Splitsko-dalmatinske županije

Na području Splitsko - dalmatinske županije djeluje ukupno 27 narodnih knjižnica, 91 knjižnica u osnovnim školama, 46 knjižnica u srednjim školama, 11 visokoškolskih, 57 specijalnih, 1 sveučilišna knjižnica, ukupno 233 knjižnice. Postojeća mreža knjižnica razvijala se i odraz je društvene i ekonomske razvijenosti Županije. Najviše knjižnica nalazi se Splitu, zatim i u drugim gradovima u Županiji.

Od navedenih 27 narodnih knjižnica, 16 knjižnica nalazi se u gradovima – svaki grad ima svoju knjižnicu, dok ih je 11 u općinskim središtima. Narodne knjižnice Splitsko-dalmatinske županije imaju ukupno 19 knjižničnih ogranaka i stanica, ukupno 46 knjižničnih jedinica. Mrežom narodnih knjižnica obuhvaćeno je 389.587 stanovnika ili 84 % od ukupnog broja stanovnika Županije. Ukupno 28 općina u Županiji s ukupno 74.089 stanovnika ili 16 %  nemaju nikakav oblik javnog knjižničarstva.

Najrazvijeniju mrežu narodnih knjižnica imaju otoci na kojima je ukupno 11 knjižnica, zatim priobalje na kojemu je 9 knjižnica, a najslabije je stanje u zaobalju gdje je svega 6 knjižnica. Prema Planu razvoja mreže narodnih knjižnica u Županiji nedostaje još 17 općinskih narodnih knjižnica i jedan bibliobus koji bi opsluživao 96 naselja.

Narodne knjižnice Splitsko-dalmatinske županije, na dan 31. 12. 2007. g., raspolagale su s ukupno 9.923 m2 prostora. U njihovim fondovima nalazilo se 716.243 svezaka knjiga, što iznosi 1,83 knjige po stanovniku. Ukupan broj svezaka periodike iznosio je 3.435, jedinica multimedije 6.082, te jedinica igračaka 658. U narodne knjižnice Splitsko-dalmatinske županije s posljednjim danom 2007. g. bilo je 33.538 upisanih korisnika ili 8,58 % stanovnika. Od ukupnog broja upisanih više od 50% su djeca i mladi.


Adresar knjižnica osnovnih škola

Adresar knjižnica srednjih škola

Adresar narodnih knjižnica

Stanje u srednjoškolskim knjižnicama u
Splitsko-dalmatinskoj županiji na kraju šk. god. 2008./2009.


Stanje u školskim knjižnicama osnovnih škola u
Splitsko-dalmatinskoj županiji 2009. godine