Cjenik / Članstvo

Preuzmite cjenik u .pdf formatu

Cjenik:

100,00   Redovna članarina / Matični član Obiteljskog članstva
50,00     Tromjesečna članarina
10,00     Dnevna naknada

Pravo na popust prilikom upisa imaju:

60,00    Grupno učlanjenje (istovremeno učlanjenje 10 ili više osoba)    Preuzmite obrazac za grupni upis (.pdf, 730kb)
60,00    Djeca i mladi od 1 do 18 godina
60,00    Umirovljenici (uz predočenje dokaza o statusu)
60,00    Nezaposleni (uz predočenje evidencijskog lista Zavoda za zapošljavanje)
60,00    Studenti (redovni, uz predočenje dokaza o statusu)
60,00    Osobe s posebnim potrebama
50,00    Ostali članovi uže obitelji pri upisivanju u Obiteljsko članstvo
0,00       Djeca do 1 godine (novorođenčad)

Članska iskaznica:

15,00    Izrada iskaznice / ponovna izrada iskaznice

Pristupnica:

Prilikom učlanjenja ili obnove članstva u GKMM Split potrebno je ispuniti pristupnicu. Preuzmite pristupnicu klikom na linkove ispod:

hrvatska verzija (.pdf)
engleska verzija (.pdf)

(Osobne podatke Gradska knjižnica Marka Marulića Split prikuplja i obrađuje u svrhu pružanja usluga sukladno važećem Zakonu o knjižnicama te nacionalnim i međunarodnim preporukama koje osiguravaju pravo na pristup informacijama te radi ostvarivanja prava i obveza sukladno Pravilniku o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe u GKMM Split. Svojim potpisom ispitanik pristaje na korištenje biometrijskih podataka (fotografija lica) na članskoj iskaznici GKMM Split. Osobni podaci štite se u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka te Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka u Gradskoj knjižnici Marka Marulića Split, koji je dostupan klikom na link ili na info-pultovima svih knjižnica u mreži GKMM Split.

Zakasnina (po jedinici građe po danu):

0,75 kn/max. 150,00 kn*   Knjižna građa i igračke
5,00 kn/max. 150,00 kn*    Neknjižna građa (CD, DVD, e-čitač)

Buvljak:

10,00 kn     Knjige
5,00 kn       Časopisi
5,00 kn       CD/DVD

Međuknjižnična posudba:

Iz NSK  . . . . . . . . . . . . . .  po cjeniku NSK
Iz ostalih knjižnica  . . . 30,00 kn (ili cijena koju određuje knjižnica – pošiljatelj uvećana za paušal kojim se pokriva trošak poštarine za povrat)
Članak ili poglavlje prema računu pošiljatelja.
GKMM Split ne naplaćuje posudbu svoje građe drugim knjižnicama.

Naknada za oštećenje ili gubitak knjižnične građe:

Šteta učinjena na knjižničnoj građi ili gubitak iste može se nadoknaditi:  istim naslovom knjižnične građe ili novčanim iznosom, drugom jednakovrijednom knjižničnom građom koja se odredi dogovorno s voditeljem/koordinatorom. Iznos naknade knjižnične građe određuje se prema nabavnoj cijeni nove građe u trenutku vraćanja odnosno naknade. Visinu naknade oštećene rijetke i vrijedne knjižnične građe ili građe koje u trenutku vraćanja odnosno naknade nema na tržištu, utvrđuje povjerenstvo koje imenuje ravnatelj Knjižnice.

Zakasnina (po jedinici građe po danu):

0,75          Knjižna građa i igračke
5,00          Neknjižna građa (CD, DVD), e-čitač
150,00    Maksimalni iznos zakasnine

Korištenje računala:

1,50 kn / do 30 min   Pretraživanje interneta za članove knjižnice
5,00 kn / do 30 min   Pretraživanje interneta za korisnike koji nisu članovi knjižnice

Napomena: Obračunska jedinica je 30 minuta. Pretraživanje interneta jednom dnevno do 30 minuta članovima knjižnice se ne naplaćuje

Fotokopiranje, printanje, skeniranje:

0,50 kn     A4 crno-bijelo
1,00 kn    A3 crno-bijelo
4,00 kn    A4 boja
8,00 kn    A3 boja
1,00 kn    1 sken

Rezervacija knjižnične građe:

3,00 kn

Napomene:

* Zakasnina se naplaćuje u maksimalnom iznosu od 150,00 kn

** Pretraživanje interneta jednom dnevno do 30 minuta članovima Knjižnice se ne naplaćuje.
Prilikom korištenja interneta korisnici koji nisu članovi knjižnice dužni su predočiti osobnu ispravu s fotografijom.

*** Pri upisu ili obnovi članstva potrebno je priložiti popunjenu i potpisanu pristupnicu. Podatke o djetetu mlađem od 16 godina upisuje roditelj ili skrbnik.

Cijene zakupa multimedijalnih dvorana:

Dvorana 1 (velika dvorana)
500,00 kn    do 1 sat
900,00 kn    do 2 sata
Svaki sljedeći sat naplaćuje se 300,00 kn

Dvorana 2 (mala dvorana)
400,00    do 1 sat
700,00    do 2 sata
Svaki sljedeći sat naplaćuje se 200,00 kn

PDV nije obračunat sukladno čl. 90, st. 2. Zakona o PDV-u

Termini korištenja multimedijalnih dvorana:

Radnim danom: od 08:00 do 20:00 sati
Subotom: od 08:00 do 13:00 sati
Iznimke moguće po dogovoru.
Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju.

Info / kontakt za najam multimedijalnih dvorana:
kulturniprogrami@gkmm.hr
Tel: +38521 685 011
Mob: +38591 4685 011

Tehničke podatke i detaljnije informacije potražite na stranici

Podaci za uplatu članarine / upisnine:

Platitelj: Vaše ime i prezime, adresa i mjesto
Primatelj: Gradska knjižnica Marka Marulića, Slobode 2, 21000 Split
Šifra namjene: 88
Iznos: 100,00 kn
Model: HR02
IBAN: HR4324840081101925686
Poziv na broj: 1284
Opis plaćanja: upisnina

Primjer ispisanog naloga za plaćanje

Članstvo:

Članstvo se stječe učlanjivanjem u jednu od 10 knjižnica u mreži GKMM, u skladu s Pravilnikom o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe u GKMM Split i Cjenikom.

Uplatu članarine možete izvršiti:
1) gotovinom
2) nalogom za plaćanje
3) putem online bankarstva uz predočenje potvrde o uplati (sve knjižnice u mreži GKMM)

Prilikom učlanjivanja korisnik dobiva člansku iskaznicu koja je osobni dokument i neprenosiva je. Usluge Knjižnice mogu koristiti samo članovi Knjižnice uz predočenje članske iskaznice.

Posudba:

Član može posuditi:
– 5 jedinica knjižne građe na rok od 21 dan
– 2 jedinice neknjižne građe (CD, DVD) na rok od 5 dana
– e-čitač  ili 1 igračku na rok od 21 dan

Produženje roka posudbe se može obaviti osobno u knjižnici, telefonom, elektroničkom poštom na adresu knjižnice u kojoj je građa posuđena (pogledajte Kontakt), te online putem mrežnog kataloga.

Rok posudbe se može produžiti najviše 2 puta (63 dana) i to najkasnije zadnji dan roka zaduženja. Posuđenu knjižnu i neknjižnu građu vraćate u onu Knjižnicu u kojoj ste ih i posudili.
Ne može se produžiti rok posudbe lektira, audiovizualne i elektroničke građe, igrački i e-čitača te knjiga na popisu rezervacija.

Pravila ponašanja:

U prostorijama knjižnice nije dozvoljeno:

– glasno govoriti
– bučiti
– smetati drugim korisnicima u njihovom radu ili ih uznemiravati na bilo koji način
– ometati uobičajeni rad djelatnika Knjižnice
– unositi ili konzumirati jelo ili piće (osim u za to predviđen prostor)
– pušiti
– dovoditi životinje (osim psa vodiča za slijepe)
– oštećivati knjižničnu građu, inventar, prostorije, uređaje i drugo
– zadržavati se na mjestima namijenjenima službenoj uporabi te se koristiti računalima
namijenjenim djelatnicima Knjižnice
– iznositi nezaduženu knjižničnu građu
– onečišćavati prostor
– biti nedolično odjeven
Od korisnika knjižnice se očekuje da vode brigu o osobnoj higijeni.

U čitaonicama i drugim korisničkim prostorima Knjižnice zvono na mobilnim telefonima mora biti isključeno, a razgovor na mobilnim telefonima je dopušten isključivo izvan prostora čitaonica.
Knjižnica kao ni njezini djelatnici ne odgovaraju za djecu ostavljenu bez nadzora.

Usluge:

Nudimo Vam zbirke i programe za obrazovanje, informiranje, razonodu…
– knjižnu građu za djecu i odrasle
– neknjižnu građu: CD, DVD…
– stručnu pomoć knjižničnog osoblja
– raznovrsne programe za sve uzraste, od beba do osoba treće dobi
– programe za osobe s posebnim potrebama:
– čitaonice za studijski rad
– informatičke čitaonice
– informatičke radionice
– čitaonice tiska
– multimedijalne dvorane
– prostore za odmor i druženje

Možete koristiti računala za:
– pretraživanje interneta
– pretraživanje online kataloga
– rad pomoću Microsoft Office paketa
– pregledavanje digitalizirane građe Zavičajne zbirke “Spalatine”

Odgovori