Digitalizacija baštinske građe

Digitalizirana građa

Projektom “Digitalizirana Zavičajna zbirka Spalatina”  okupljene su digitalne preslike istaknutih jedinica građe iz fonda GKMM-a.

Odgovori