Lokacija: Središnja knjižnica / Odjel za djecu i mlade

Likovna radionica na dječjem odjelu

Pokaži svoj likovni izričaj u maštovitim likovnim radionicama na Odjelu za djecu i mlade svake subote u 10. 00 sati! Vidimo se!