Klub čitatelja Knjižnice Žrnovnica: Aline Bronsky Najljuća jela tatarske kuhinje

Subota, 23. ožujka 2019. u 10:30, Knjižnica Žrnovnica

Klub čitatelja Knjižnice Žrnovnica: tema razgovora je knjiga Aline Bronsky Najljuća jela tatarske kuhinje