Mjesec hrvatskoga jezika (21. veljače – 17. ožujka)

21. veljače – 17. ožujka
Središnja knjižnica 

Hrvatski je jezik prošao prilično burna razvojna razdoblja, ali je unatoč svim poteškoćama uspio očuvati samobitnost i samosvojnost bez obzira na silne pritiske koji su u povijesti dolazili s raznih strana. Uzeo je ponešto od svakoga jezika koji ga je okruživao ili mu se silom nametao i preživio te je danas življi nego ikad.

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje od 2014. godine pokrenuo je posebnu manifestaciju Mjesec hrvatskoga jezika. Potaknuti činjenicom da je hrvatski jezik od 1. srpnja 2013. godine postao službeni jezik Europske unije, u Institutu su željeli u svih govornika hrvatskoga jezika podići razinu svijesti o važnosti očuvanja tog temelja hrvatskoga nacionalnoga identiteta: materinskoga jezika. Upravo je Međunarodni dan materinskoga jezika 21. veljače uzet kao početak Mjeseca hrvatskoga jezika, a završetak je 17. ožujka, na dan objave Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskoga književnog jezika iz 1967. godine. Hrvatski je sabor 1997. godine utemeljio Dane hrvatskoga jezika koji traju od 11. do 17. ožujka. Tako Mjesec hrvatskoga jezika logično zaokružuje priču o materinskom hrvatskom jeziku – jeziku naše pismenosti, kulture i identiteta.

Ovom manifestacijom i Gradska knjižnica Marka Marulića Split želi istaknuti važnost očuvanja materinskoga jezika, svih njegovih narječja i dijalekata, upoznati javnost s bogatom hrvatskom jezičnom baštinom, sjajnom jezičnom poviješću te normama,  ali i sa suvremenim funkcijama hrvatskoga jezika.