O knjižnici

Sjedište
Središnja knjižnica
Ulica slobode 2, 21000 Split


Ravnateljica:
Grozdana Ribičić, viša knjižničarka
021/685 010
ravnateljica@gkmm.hr

Članovi Upravnog vijeća Gradske knjižnice Marka Marulića Split

Predsjednik:
Dr. sc. Ilija Protuđer

Članovi:
Mirna Kovačić
Hrvoje Zuanić
Ivana Salvador
Maja Tadin

Tajništvo:
021/685 012
Jelena Grgić, mag. iur. [gkmm@gkmm.hr]

Računovodstvo:
021/685 015
Voditeljica računovodstva
Ana Stubnja, univ. spec. oec., ovl. rač. [racunovodstvo@gkmm.hr]

021/685 016
Anton Matijaca [amatijaca@gkmm.hr]


Info pult

+385(0)21 685 028
+385(0)21 685 031

Odgovori