Najčešća pitanja korisnika

Što je potrebno za učlanjivanje u knjižnicu?

Za učlanjivanje je potrebna osobna iskaznica (građani), osobna iskaznica i indeks (studenti), osobna iskaznica roditelja ili staratelja
(djeca i mladi koji nemaju osobnu iskaznicu), putovnica (strani državljani).

 

Moram li uvijek kod korištenja knjižnice imati člansku iskaznicu?

Da, jer je ona Vaš članski identifikacijski dokument. Napominjemo kako je članska iskaznica neprenosiv dokument.
nači da je može koristiti isključivo osoba na čije ime glasi iskaznica.

 

Mogu li koristiti sve knjižnice u mreži GKMM Split?

Da, članarina se plaća u jednoj od knjižnica u mreži, a u ostalim knjižnicama član se evidentira uz predočenje članske iskaznice.

 

Zašto vam trebaju moji osobni podaci?

Vaši nam osobni podaci trebaju zbog identifikacije jer kada posuđujete građu, posuđujete neku materijalnu vrijednost.
akođer, određeni podaci trebaju nam zbog prikupljanja stručnih, nacionalnih i međunarodnih statističkih podataka.
Vaši osobni podaci štite se prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

 

Mogu li posuđivati časopise i novine?

Časopisi i novine ne posuđuju se izvan prostora knjižnice.

 

Mogu li posuđivati knjige za svoje dijete?

Ukoliko je dijete učlanjeno u knjižnicu, Vi kao roditelj/skrbnik možete s djetetovom iskaznicom za njega posuđivati građu na odjelima za djecu i mlade.

 

Mogu li na iskaznicu svoga djeteta posuđivati knjige za sebe na odjelima za odrasle?

Ne, jer je iskaznica je neprenosiva.

 

Mogu li na svoju iskaznicu odraslog korisnika posuđivati knjige za svoju djecu?

Zadatak roditelja, knjižničara i zajednice je odgojiti budućeg čitatelja i stoga vjerujemo da razumijete važnost da vaša djeca budu učlanjena u knjižnicu.
Zato postoji mogućnost Obiteljskog članstva kojeg ostvaruju članovi uže obitelji matičnog člana (brat, sestra, sin, kći, otac, majka).

 

Rok posudbe mi je istekao u subotu, a bio je blagdan i knjižnica nije radila. Hoću li u ponedjeljak platiti zakasninu?

Naš je knjižnični program podešen tako da prva tri dana kašnjenja zakasninu ne obračunava (uračunata je npr. neradna subota i nedjelja).
Međutim, ukoliko se građa vrati 4. dan obračunava se zakasnina za sva četiri dana po svakom primjerku ovisno o vrsti građe.
Rok posudbe posuđene građe možete produžiti i prije isteka posudbenog roka, te tako izbjeći plaćanje zakasnine.

 

Nisam učlanjen u knjižnicu. Mogu li ipak koristiti neke usluge?

Možete koristiti građu i usluge mnjižnice uz osobnu identifikaciju uz naplatu jednokratnog korištenja koja iznosi 10,00 kn.
Usluge fotokopiranja, printanja i skeniranja koristite prema važećem cjeniku. Građu ne možete posuđivati izvan knjižnice.

 

Koliko se knjiga odjedanput može posuditi?

Član Knjižnice može istovremeno biti zadužen za najviše 5 jedinica knjižne (uključujući i zvučne knjige) i 2 jedinice neknjižne građe (CD; DVD; B-Ray i sl.)
ukupno u svim knjižnicama u mreži GKMM Split. Možete posuditi 1 igračku.
Za potrebe stručnog i znanstvenog rada knjižničar može članu odobriti posudbu više naslova istovrsne knjižnične građe.

 

Kako mogu produžiti rok posudbe?

Produženje se obavlja osobno u knjižnici, telefonom, putem online kataloga ili elektroničkom poštom na adresu knjižnice u kojoj je građa posuđena.

 

Koliko puta mogu produžiti rok posudbe?

Rok posudbe može se produžiti za najviše 2 posudbena roka (63 dana) računajući od dana isteka prve posudbe i to najkasnije zadnji dan isteka roka zaduženja.
Ne može se produžiti rok posudbe lektira, audiovizualne i elektroničke građe, igrački i e-čitača te knjiga na popisu rezervacija.

 

Mogu li produžiti rok posudbe lektirnih naslova?

Lektire se u pravilu ne mogu produžiti. Iznimka su slučajevi kad knjižničar procijeni da u fondu ima veći broj istih naslova
pa iz tog razloga na neko kraće vrijeme ipak može produžiti lektirni naslov.

 

 Koliko košta posudba CD-ova i DVD-ova?

CD-ovi i DVD-ovi mogu se posuditi bez plaćanja – dovoljno je biti član knjižnice. Posuđeni CD ili DVD može se zadržati 5 dana i taj se rok ne može produžiti.

 

Što ako ga ne vratim za 5 dana?

Tada trebate platiti 5 kn za svaki dan kašnjenja.

 

Što ako oštetim CD ili DVD?

Onda trebate novčano nadoknaditi štetu.

 

Može li netko umjesto mene posuditi CD ili DVD?

Ne, jer je prema pravilima knjižnice članska iskaznica neprenosiva.
To znači da se samo osobno može posuđivati filmove i glazbu ili koristiti ih na Odjelu multimedije.

 

Knjiga koja mi treba se nalazi u spremištu (Središnja knjižnica). Kako mogu dobiti tu građu?

Građa koja se nalazi u spremištu je jednako dostupna kao i sva ostala građa. Možete zatražiti bilo koji naslov i osobnje knjižnice će vam ga donijeti.

 

Knjigu koju trebam ima samo knjižnica u drugom gradu? Možete li je posuditi za mene i koliko stoji takva usluga?

Možemo, putem međuknjižnične posudbe. Knjigu ćemo posuditi za Vas i kada stigne o tome Vas obavijestiti.
Knjigu dobivenu putem međuknjižnične posudbe možete koristiti isključivo u prostorima knjižice.
Usluga se naplaćuje prema važećem cjeniku.

 

Mogu li rezervirati građu i na koji način?

Knjižnična građa se može rezervirati osobno u knjižnici, telefonom, putem online kataloga ili elektroničkom poštom na adresu knjižnice u kojoj se građa nalazi.
Školska lektira se ne može unaprijed rezervirati. Ukoliko isti naslov rezervira više korisnika, formira se lista čekanja kronološkim redoslijedom kako su rezervacije zatražene.

 

Naplaćuje li se rezervacija?

Da, ali samo ukoliko knjižnica korisnika telefonski obavještava o prispjeću rezervirane građe, te se naplaćuje naknada prema važećem cjeniku po realizaciji.
Ostali načini rezervacije građe se ne naplaćuju.

 

Koji je rok za preuzimanje rezerviranih knjiga?

Dva radna dana od primitka telefonske odnosno elektroničke obavijesti. Nakon isteka navedenog roka rezervacija se poništava, te knjižnica može građu posuditi drugom članu.

 

Mogu li negdje na internetu vidjeti kada moram vratiti knjigu?

Možete, na stranicama kataloga GKMM Split koristeći broj članske iskaznice i osobni PIN.

 

Čemu služi PIN?

PIN služi za provjeru Vašeg korisničkog računa (zaduženja, rokovi vraćanja, povijest posudbe, produženje roka posudbe).
PIN preuzimate kod knjižničara osobno na odjelima GKMM.

 

Mogu li u knjižnici koristiti vlastito prijenosno računalo?

Da, u našim knjižnicama je moguće koristiti vlastito računalo.

 

Mogu li vratiti knjige i izvan radnog vremena Knjižnice?

Pokraj glavnog ulaza u Središnju knjižnicu smješten je knjigomat koji Vam omogućava vraćanje posuđenih knjiga izvan radnog vremena knjižnice.
Knjige odložene u knjigomat bit će razdužene istog ili sljedećeg radnog dana ovisno o radnom vremenu knjižnice nakon Vašeg vraćanja zadužene građe putem knjigomata.
U knjigomat možete ubaciti samo knjige posuđene u Središnjoj knjižnici.

 

Moram otići posuditi Knjigu na Odjel za odrasle ili u Odjel multimedije, a dijete bih ostavila na Dječjem odjelu dok to obavim?

Dragi roditelji, knjižnica kao ni njezini djelatnici ne odgovaraju za djecu ostavljenu bez nadzora.
Vjerujemo kako razumijete da djeca radi vlastite sigurnosti uvijek moraju biti pod nadzorom roditelja/staratelja ili druge odrasle osobe.

 

Pišem domaću zadaću, referat, maturalni, seminarski, diplomski rad i sl. Kako doći do potrebne literature i pitati za savjet?

GKMM Split pruža članovima knjižnice informacijsko-referalne usluge pomažući im u pronalaženju i pretraživanju informacija
pri izradi domaćih zadaća, referata, seminara, završnih i diplomskih radova, stručnih i znanstvenih radova kao i drugih informacijskih upita.
Informacijsko-referalnim uslugama obuhvaćena je pomoć u pretraživanju knjižničnih kataloga,
pomoć pri izradbi bibliografskih popisa na određenu temu, tematska i retrospektivna pretraživanja na određenu temu te edukaciju i
pomoć pri načinu korištenja knjižničnog fonda te pretraživanju kataloga.
Pomoć korisnicima u pronalaženju i korištenju informacijskih izvora i usluga pružaju knjižničari-informatori.
Informacije mogu se dati korisnicima u vremenskom roku dogovorno određenom između korisnika i informatora.
Stoga je usluge opsežnijeg pretraživanja poželjno zatražiti unaprijed kako bi se što kvalitetnije istražila građa u knjižnici i dostupne baze podataka.
Informacijske upite osnovnoškolske i srednjoškolske razine možete riješiti u svim našim ograncima,
a za složenija pretraživanja preporučujemo da posjetite Središnju knjižnicu koja ima i Odjel periodike.