Pravne napomene

Temeljem članka 5.c. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 110/07, 125/08) obavještavamo vas da ravnateljica Gradske knjižnice Marka Marulića Split, Slobode 2, Split i članovi Upravnog vijeća Knjižnice ne obavljaju upravljačku djelatnost niti su vlasnici poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 20%, stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Gradska knjižnica Marka Marulića Split kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5.c. Zakona.

Gradska knjižnica Marka Marulića Split temeljem odredaba članka 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 99/11) objavljuje da se predstavnici Gradske knjižnice Marka Marulića Split iz članka 13. stavak 2. navedenoga Zakona i s njima povezane osobe ne nalaze u sukobu interesa s gospodarskim subjektima na način opisan u stavku 1. članka 13. navedenoga Zakona.

2013.

Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa u smislu čl. 13 Zakona o javnoj nabavi
(Vedrana Borozan)

Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa u smislu čl. 13 Zakona o javnoj nabavi
(Elli Pecotić)

Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa u smislu čl. 13 Zakona o javnoj nabavi
(Željko Kovačević)

Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa u smislu čl. 13 Zakona o javnoj nabavi
(Sanja Quien)

Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa u smislu čl. 13 Zakona o javnoj nabavi
(Vesna Ursić)

Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa u smislu čl. 13 Zakona o javnoj nabavi
(Ivana Viđak Bjedov)

2012.

Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa u smislu čl. 13 Zakona o javnoj nabavi (.pdf)

Odgovori