Natječaj za radno mjesto diplomiranog knjižničara

GRADSKA KNJIŽNICA MARKA MARULIĆA SPLIT dana 25. listopada 2016. raspisuje

Natječaj za radno mjesto

  1. diplomirani knjižničar (VSS), na neodređeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj (m/ž)

Radno mjesto:

Mjesto rada: Split, s okolicom

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: na neodređeno

Radno iskustvo: nije važno

Radno vrijeme: puno

Raspored radnog vremena: 2 smjene

Smještaj: nema smještaja

Naknada za prijevoz: u cijelosti

Natječaj vrijedi od: 25.10.2016.

Natječaj vrijedi do: 2.11.2016.

 

UVJETI:

Razina obrazovanja: VSS – studij knjižničarstva, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti sa najmanje 60 ETCS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ILI završen drugi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i integrirani preddoplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uz obvezu stjecanja 30 ECTS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja u roku od 3 godine od dana zapošljavanja.

Strani jezici: poznavanje jednog stranog jezika

Informatička znanja: poznavanje rada na računalu

Uz pisanu zamolbu kandidati su dužni priložiti:

  • životopis,
  • presliku osobne iskaznice,
  • presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu (domovnica),
  • dokaze o stečenoj stručnoj spremi u preslici (svjedodžba o završenoj srednjoj školi/uvjerenje o stečenoj stručnoj spremi) i
  • uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci).

 

POSLODAVAC:

Naziv: Gradska knjižnica Marka Marulića Split

Adresa: Ulica slobode 2, Split

Kontakt osoba: Jelena Grgić, tajnica

E-mail: gkmm@gkmm.hr

Telefon: 021/685-012

OIB: 31775955033

Djelatnost: knjižnična

NAPOMENA:

– Prednost imaju kandidati koji imaju studij knjižničarstva, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti sa najmanje 60 ETCS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Kontakt kandidata s poslodavcem: pismena zamolba na adresu Gradska knjižnica Marka Marulića Split, Ulica slobode 2, 21000 Split.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Ravnatelj:

Dražen Šaškor