“Palijativna skrb u Splitu – možemo li bolje?”, predavanje doc. dr. sc. Marka Jukića u okviru VIDIK festa