Prezentacija nove osnovne geološke karte „Šolta, Čiovo, Drvenik“

Utorak, 25. travnja u 12 sati u dvorani 1 Središnje knjižnice

Prezentacija nove osnovne geološke karte „Šolta, Čiovo, Drvenik“ u suradnji s Hrvatskim geološkim institutom, uz potporu grada Splita

Ova karta mjerila 1:50.000 čini standardizirani prikaz još jedne geološko-geografske cjeline, obrađene u okviru istraživanja na nacionalnom projektu financiranom od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, koji se kontinuirano provodi u Zavodu za geologiju Hrvatskoga geološkog instituta. Nova geološka karta čini temelj za daljnja geoznanstvena istraživanja i izradu izvedenih karata (hidrogeološke, inženjersko-geološke, karte geohazarda, karte mineralnih i energetskih sirovina, seizmotektonske karte i dr.) odnosno stručnu podlogu za usmjerena istraživanja mineralnih sirovina, prostorno planiranje, veće građevinske zahvate, zaštitu okoliša, istraživanje vodnih resursa i zaštitu voda, planiranja u poljoprivredi i šumarstvu, analizu i ponudu geoturističkih potencijala i edukaciju na svim razinama, a koristi se i za druge vezane djelatnosti kao što su npr. arheologija, restauratorski radovi i sl.