„Sjećanje na stara splitska groblja”, novi tekst Frane Barasa u Kaleidoskopu GKMM

„…Mrtvi su u temeljima Splita, kao što su u temeljima svih drevnih gradova. Pod kamenim pločama crkvi i njihova okoliša pokapani su naši pređi. Unatoč olovom zalivenim pukotinama, crkve su odisale dahom smrti. Ljesovi s mrtvom dječicom – anđelčićima – ponekad su pohranjivani i na crkvenim tavanima. Samo umrli od kužnih pošasti nisu pokapani u gradu. Primjerice, u vrijeme velike kuge 1784. preliveno je živim vapnom 1600 leševa u zajedničkim rakama na poluotočiću Bačvice (danas Katalinića brigu). Neki su pokapani i u nasipima gradskih bastiona. Jedino izvangradsko groblje bilo je ono Židovsko uz dopuštenje gradske općine otvoreno 16. siječnja 1573. na istočnoj padini Marjana. Ranije su Židovi pokapani na prostoru utvrde Gripe, a na tom do danas sačuvanom (navodno najstarijem Židovskom groblju u Europi!) prvi borovi i čempresi bili su zasađeni 1871. na poticaj zastupnika Židovske općine…”

„Sjećanje na stara splitska groblja (u povodu Dana mrtvih)”, n
ovi tekst stalnog suradnika gosp. Frane Barasa u Kaleidoskopu Gradske knjižnice Marka Marulića