E-knjiga: Čovjek koji se smiješio

Autor: Hening Mankell

Preporuke dipl. knjižničara: Čitajte e-knjigu!

Posudite e-knjigu

Još jedan slučaj inspektora Kurta Wallandera iz pera najboljeg švedskog autora kriminalističkih romana.  Osebujni inspektor, boreći se sa osobnim demonima, na neočekivan način rješava teške i zamršene slučajeve. Svi Mankellovi romani čitaju se u jednom dahu, a događaju se u sadašnjem proturječnom vremenu. Autor nadilazi okvir kriminalističkog romana, prikazujući složenu i dramatičnu situaciju u svijetu, a teme su intrigantne i dobro dokumentarno proučene. Bijelo roblje, apartheid, međunarodna povezanost kriminalnih organizacija, nasilje, izbjeglička kriza…

Liljana, dipl. knjiž.

Posudba e-knjige

Sve o online upisu u knjižnicu