Predavanje Maje Bonačić, mag. psych. „Važnost implementacije igre u radu s djecom s poremećajem iz autističnog spektra” u sklopu projekta Zaigrana pedala

Predavanje Maje Bonačić, mag. psych. „Važnost implementacije igre u radu s djecom s poremećajem iz autističnog spektra” u sklopu projekta Zaigrana pedala Projekt ”Zaigrana pedala” pothvat je Maje Bonačić, koja …