UTORKOM S BIJELIM KRUGOM (30.6.2020.) Projekt “mali VELIKI aktivizam”

Ovog utorka udruga za pomoć žrtvama BIJELI KRUG HRVATSKE predstavlja projekt pod nazivom “mali VELIKI aktivizam”. Projekt je odobren za financiranje od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a provodi se u partnerstvu sa OŠ Dobri iz Splita.

Cilj je osvijestiti djecu, ali i odrasle, o postojanju različitih vrsta nasilja, od emocionalnog pa do psihološkog i tjelesnog, ali i načinima za prevenciju nasilja. U tu svrhu osmišljeno je da se, osim putem radionica za učenike, navedena tema prikaže i dječjim likovnim radovima. Oni će u konačnici biti upotrijebljeni za izradu digitalne slikovnice. Izradom digitalne slikovnice čiji su tvorci sama djeca željeli smo “tešku” temu prikazati na “lakši” način primjereniji i pristupačniji ciljanoj publici kako bi se postigli bolji učinci.

Zainteresirani će učenici provoditi I ankete među vršnjacima i odraslima kojima želimo utvrditi eventualno postojanje razlike u načinu na koji djeca i odrasli gledaju na emocionalno, psihičko i tjelesno nasilje. Rezultati provedene ankete bit će predstavljeni na kraju projekta kada se planira održavanje edukativnog predavanja za odrasle (roditelji, predstavnici OCD-a, stručno osoblje…).

Osim poticanja dječje kreativnosti, kroz projekt ćemo ih nastojati motivirati na aktivno sudjelovanje u društvu i razvoj volonterskih vještina. Želimo doprinijeti osjećaju društvene korisnosti kod djece i mladih i njihovom aktivnom uključivanju u život zajednice.

Iako je prevencija nasilja među djecom i mladima dio onoga čime se Bijeli krug Hrvatske i inače bavi, ovaj projekt ipak predstavlja svojevrstan odmak od naših uobičajenih aktivnosti zbog čega nas posebno raduje 😊.