UTORKOM S BIJELIM KRUGOM u GKMM Split

SOS linija za pružanje pravne pomoći i psihosocijalne podrške

PRAVNA SLUŽBA UDRUGE BIJELI KRUG HRVATSKE

Danas ćemo vam predstaviti našu Pravnu službu koju čine voditeljica ureda, diplomirana pravnica Mia Božić Mihanović, dvije pravne savjetnice, magistre prava Mariana Crnogorac Mikulić i Romana Škara te pravni administrator Tin Plančić uskoro specijalist javne uprave.
Stojimo na raspolaganju korisnicima za sva pitanja iz domene pružanja zaštite žrtava u okviru primarne pravne pomoći. Također, djelujemo u suradnji s odabranim odvjetničkim uredom.
Problemi korisnika s kojima se najčešće susrećemo su sporost u postupanju pojedinih dionika sustava podrške žrtvama i svjedocima, nesenzibiliziranost djelatnika, nedovoljna informiranost o postupku i tijeku prijave, dvostruko prijavljivanje, neosiguravanje provedbe zaštitne mjere, problemi oko ostvarivanja roditeljske skrbi i slično.
Kontinuirano se usavršavamo putem raznih edukacija kako bismo što senzibilnije pristupili našim korisnicima i ponudili im pomoć koju trebaju. Individualnim pristupom nastojimo spriječiti ili barem ublažiti sekundarnu viktimizaciju.
Osim pružanja primarne pravne pomoći korisnicima obavljamo i sve pravne, kadrovske i administrativne poslove kao i sve aktivnosti vezane za razne projekte koje provodimo.